ಸಂಕಥನ

ಸೃಜನಶೀಲ ಹೊಸಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ. ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

ಸಂಪರ್ಕ

ಸಂಕಥನ
#72 , ಭೂಮಿಗೀತ
6 ನೇ ತಿರುವು, ಉದಯಗಿರಿ
ಮಂಡ್ಯ – 571401

[email protected]